Roks uppmärksammar sexköpslagen. Foto Ghita Huldén

Nytt om sexköpslagen

Sexköpslagen 20 år

Roks var medarrangör till en konferens den 21 oktober för att uppmärksamma att den svenska sexköpslagen funnits i 20 år. Roks ordförande ledde ett samtal med Cecilia Elving, ordförande L-kvinnor, Margareta Winberg, (S) och ordförande för S-kvinnor vid tiden för lagens uppkomst, samt Helena Vilhelmsson, vice ordförande Centerkvinnorna.

Sexköpslagen och utrikespolitiken

Roks deltog 24 oktober tillsammans med många andra frivillig­organisationer i ett sakråd på UD med utrikesminister Ann Linde för att föra fram synpunkter om den feministiska utrikes­politiken. Roks budskap är att vi välkomnar och stöder en feministisk utrikes­politik, och att Sveriges överenskommelse med Frankrike om att försvara och föra fram sexsköpslagen är viktig. Men vi är samtidigt kritiska till Sveriges stöd till organisationer som stöder en så kallad sex-arbetar-orienterad hållning, det vill säga som förordar en legalisering/normalisering av prostitutionsindustrin.

Sexköpslagen och pornografin

Emelie Lindgren och Jenny Westerstrand från Roks styrelse deltog 9 oktober i ett seminarium i riksdagen om pornografi och framförde de kunskaper Roks har fått efter att under många år mött våldsutsatta kvinnor och flickor, och hur vi ser en tydlig koppling mellan pornografi, prostitution och människohandel.

BILDEN Sexköpslagen 20 år. Roks var medarrangör till en konferens den 21 oktober för att uppmärksamma att den svenska sexköpslagen funnits i 20 år. Roks ordförande ledde ett samtal med Cecilia Elving, ordförande L-kvinnor, Margareta Winberg, (S) och ordförande för S-kvinnor vid tiden för lagens uppkomst, samt Helena Vilhelmsson, vice ordförande Centerkvinnorna.

Text och foto: Ghita Huldén