Foto iStock

Porrens påverkan – Ett våldsamt och ojämställt samhälle

Pornografi är dokumenterad prostitution som utsätter redan utsatta. Men inte bara de som utnyttjas bär kostnaden för pornografins utbredning. Hela samhället påverkas av dess attityder och människosyn.

Text: Charlotta Janson Josephsson | Foto: iStock

Två tredjedelar av unga män i västländer tittar regel­bundet på pornografi. Mer än tre fjärdedelar av unga kvinnor gör det inte. Män tittar och kvinnor utsätts. Det material som produceras blir allt grövre, och det är också det mest extrema som laddas ned mest.

Vad gör detta med vårt samhälle?

Vi vet att pornografi påverkar konsumenternas attityder till kvinnor. Exponeringen av pornografi minskar stödet för kvinnans frigörelse och ökar attityder som främjar mäns våld mot kvinnor. Objektifieringen av kvinnor och nedvärderingen av deras mänskliga värde bidrar.

Vi vet att pornografi leder till våld. Män som konsumerar por­nografi blir mer aggressiva mot kvinnor. Och de blir inspirerade. Det är omvittnat att de som befinner sig i prostitution ombeds göra saker som sexköpare sett i porrfilmer. Även vid överfalls­våld­täkter vittnar offren om att förövarna iscensätter sådant de sett i pornografi. När pornografin blir grövre, blir också övergreppen värre.

Även vid överfalls­våld­täkter vittnar offren om att förövarna iscensätter sådant de sett i pornografi. När pornografin blir grövre, blir också övergreppen värre.

Vi vet att många av de kvinnor som söker stöd och skydd från våldsamma män, intygar att deras förövare konsumerar porr. I merparten av dessa fall är det också vanligare med just sexuellt våld.

Vi vet att allt fler fastnar i ett porrberoende och att det påverkar förmågan att bli sexuellt upphetsad av vanligt sex.
Allt detta bidrar till ett våldsamt och kvinnofientligt samhälle där ömsesidiga relationer på lika villkor får allt sämre förutsättningar. Men det bidrar också till en spiral av ökad efterfrågan på allt grövre pornografi och därmed efterfrågan på redan utsatta människors kroppar.

De flesta som deltar i pornografiska produktioner är, precis som prostituerade, unga och fattiga med en historia av våld och sexuell utsatthet. Många har levt i extrem fattigdom och ser inga andra utvägar än att sälja sin kropp. De befinner sig i en beroende­ställning där fri vilja sällan kan styra. Deras eventuella samtycke till medverkan i porrproduktioner, bör rimligtvis värderas därefter.

Utan förhandlingsposition tvingas de till skadliga handlingar – oskyddat sex, ass-to-mouth samt våld och aggressioner. Särskilt som sådana riskfyllda handlingar ger mer betalt.

Att samtycke och goda arbetsvillkor skulle prägla produktionerna motbevisas av en extremt hög andel diagnostiserade fall av posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD, bland deltagarna. Och av den kontinuerliga förnedring och våldsamhet vi vet att deltagarna utsätts för.

»Alternativa« produktioner gör inget för arbetsmiljön. Scener som regisserats av kvinnor innehåller lika mycket förnedring och aggression mot kvinnor, som de som regisserats av män. Och de så kallade »home-made« amatörsvideos som sprids över nätet har oftast kopplingar till kommersiella pornografiproducenter, som är de som tjänar pengarna.

Inte heller på plattformen Onlyfans är det de allra mest utsatta som tjänar pengarna. De tjänas av de redan kända. Och av tio-i-topp-listans mest gillade, är tio av tio kreatörer porrproducenter.Onlyfans själva tar 20 procent av intäkterna, vilket gör det hela till en lukrativ affär även för ägarna (som är män). Det kan vara en bidragande faktor till att Onlyfans 2021 valde att dra tillbaka sin plan på att förbjuda sexuellt innehåll på sajten.

För sex säljer. Och det är de som säljs som får betala.