Prästpedofiler får nya jobb – med barn

Minst 1 700 amerikanska katolska präster, munkar, diakoner och lekmän som anklagats för sexuella övergrepp, arbetar fortfarande inom verksamheter som vänder sig till barn, utan tillsyn från katolska kyrkan eller från rättssystemet. Detta enligt en stor undersökning av den internationella nyhetsbyrån Associated Press (AP).

Text: Marie Starck

I den oberoende National Catholic Reporter beskrivs hur pedofiler inom katolska kyrkan fått fortsatt fritt spelrum, både i civilsamhället och inom kyrkan. En påfallande stor grupp tycks söka sig till arbetsplatser och frivilligorganisationer med stor tillgång till minderåriga barn. Många blir lärare i grundskolan, arbetar med att stödja fosterbarn eller barn som varit utsatta för exempelvis sexuella övergrepp.

Ett exempel är Thomas Meiring, som sedan han fick lämna kyrkan 1983 ändå arbetat som terapeut med särskilt fokus på tonåringar och vuxna med frågor kring sexuell läggning och identitet.

Flera katolska pedofiler har även efter att de funnits skyldiga blivit avslöjade för nya sexbrott, från fysiska övergrepp och sprid­ning av barnporr till att ha blottat sig och onanerat på öppen plats.
Huvudproblemet är att många aldrig ställts inför rätta utan bara fått lämna kyrkan som straff. Idag har de flesta stift namnregister på de anklagade, men bristande system för bakgrundskontroll och luckor i lagstiftningen gör att många får behålla sina tjänster även när anklagelserna offentliggjorts.

Flera katolska pedofiler har även efter att de funnits skyldiga blivit avslöjade för nya sexbrott, från fysiska övergrepp och spridning av barnporr till att ha blottat sig och onanerat på öppen plats.

Påfallande många har därför, trots allvarliga anklagelser, fått behålla sin tjänst inom katolska kyrkan eller gått vidare till andra kyrkosamfund. En enkel lösning tycks vara att byta världsdel för att fortsätta tjäna som katolsk präst i exempelvis Peru eller Irland, som om ingenting har hänt.

I de fall där man frivilligt eller ofrivilligt lämnat kyrkan, avkragats och befriats från sina ordenslöften, har kyrkan därmed också minimalt inflytande på deras fortsatta gärningar. De flesta som valt att gå frivilligt är dessutom tillräckligt unga för att skapa en ny yrkeskarriär inom barnyrken och kan således under många år förgripa sig på ännu fler barn. Det finns gott om religiösa och privata skolor som inte kräver lärarlegitimation och vissa delstater har inga officiella databaser för legitimerade lärare, vilket gör att de obehöriga lätt går under radarn.

Gemma Hoskins är en av huvudrollsinnehavarna i true crime-­serien The Keepers, om mordet på en ung nunna som kände till att det fanns en pedofilring på den katolska flickskolan där hon arbetade och som plågade eleverna med våldtäkter, tortyr och hjärntvätt. Nu driver Gemma Hoskins tillsammans med några frivilliga den egna databasen BishopAccountability.org där de listar och lokaliserar präster som anklagats för sexbrott mot minderåriga.

– Om prästerna är fråntagna sitt ämbete och inte finns kvar inom kyrkan är det ännu läskigare, säger Gemma Hoskins, för det betyder att kyrkan inte heller kan spåra dem. Därute mitt ibland oss rör sig alltså sexförbrytare som inte finns i något register.