Premiär på Järvaveckan

För andra året i rad hölls politikerveckan på Järvafältet. För första gången var Roks där med tält och information. Tillsammans med jourkvinnor från Österåker och Haninge spred vi information om kvinnojoursrörelsen och delade bland annat ut Kvinnotryck till besökarna. Många kom fram och ville prata med oss.

Roks ordförande Jenny Westerstrand och Malin von Wachenfeldt från styrelsen delade ut Kvinnotryck och samtalade med besökare.