Releasmingel för Kvinnotryck, foto Marianne Engblom

Releasemingel för Kvinnotryck

Den 19 oktober bjöd Roks till release­mingel för att fira det nya numret av Kvinnotryck. Med avstamp i årets tredje nummer om samhällets syn på mäns våld mot kvinnor, stod politiken i centrum även på minglet. Inbjudna var ordförandena för Liberalernas och Socialdemokraternas kvinnoförbund, Cecilia Elving och Annika Strandhäll, som frågades ut av Roks ordförande Jenny Westerstrand.

Det blev ett innerligt samtal som också visade att de båda står Roks nära i många frågor – även om deras respektive partier inte alltid gör det.

Bilden, från vänster: Cecilia Elving, Annika Strandhäll och Jenny Westerstrand.