Roks årsmöte 8–9 maj 2021

Årsmötet 2021 äger rum den 8–9 maj och då diskuteras bland annat Roks framtid och röstas fram nya styrelse­ledamöter.

De motioner och propositioner som inte behandlades 2020 kommer att tas upp 2021, parallellt med att Roks tar in nya motioner från jourerna. Motionstiden pågår till och med 26 februari 2021. Motionsmall och instruktioner finns i biblioteket på intranätet. Där finns även information från valberedningen och nomineringsmallar för kommande styrelseuppdrag.