Roks bjuder in till samtal

Socialkonservatismen och nationalismen sprider sig i vårt land. I dag röstar var fjärde man på ett parti vars syn på våld och kön inte bara sätter feminismens utveckling på paus – utan vrider klockan tillbaka.

För att försöka mobilisera och förhindra en utveckling åt fel håll, bjuder Roks därför in flera organisationer som arbetar för kvinnor och tjejer till ett rundabordssamtal för att diskutera situationen i vårt land. Vi behöver samla starka röster för att kunna göra oss hörda och för att våra frågor inte ska försvinna i de politiska prioriteringarna. Vi ska inge hopp och bidra till möjligheter för tjejer och kvinnor att påverka samhället i rätt riktning.

Roks stärker också sitt internationella samarbete för att utbyta erfarenheter och få inspiration. I höst bjuder vi in tre turkiska feminister med lång erfarenhet av politiskt arbete.