Roks nya webb, foto Carl Blomqvist

Roks får ny webbplats

Roks hemsida har uppdaterats och förbättrats. Den gamla plattformen har ersatts med en ny snabbare, säkrare och mer flexibel. Även innehållet har setts över och strukturerats upp. En tydligare navigation gör det lättare att hitta och sökfunktionen har förbättrats, så att det ska gå snabbt och enkelt att hitta en jour vid behov.

Webbplatsen har också blivit snyggare. Bland annat har typsnitt och färger uppdaterats för att öka tillgängligheten och fungera bättre digitalt. Det nya typsnittet, Urkraft sans, symboliserar Roks styrka, oändliga kraft och deras rötter i en viktig fråga.