Roks gnistrade på årets bokmässa

Under årets Bokmässa den 28–30 september uppvisade Roks monter ett rekordstarkt och glödande program. Den första intervjupersonen utgjordes av journalisten Daniel Velasco som står bakom radiodokumentärerna »Hästgården« och »Den fastspända flickan«. Han intervjuades om de dilemman som kan uppstå när man arbetar journalistiskt med att skildra tjejers och kvinnors våldsutsatthet dokumentärt.

Sociologen och forskaren Stina Jeffner skrev i slutet av 90-talet den banbrytande avhandlingen »Liksom våldtäkt – typ«. Hon belyser här betydelsen av kön och heterosexualitet för ungdomars förståelse av våldtäkt och blottar de dynamiker som lägger skulden på den utsatta tjejen. Då, 1998 när Roks gav ut hennes avhandling som bok, ansågs den vara banbrytande. När hon gästade Roks monter talade Jeffner om vad som har hänt (och inte hänt!) under de 20 år som gått sedan dess: anmälningarna om våldtäkt har ökat, men en djuplodande kunskap om våldtäktskulturen lyser fortfarande med sin frånvaro i rättssalarna.

Författaren och poddaren Caroline Ringskog Ferrada-Noli intervjuades om sin senaste roman »Rich Boy«. I den omåttligt hyllade halvbiografiska romanen gestaltar hon en kvinnlig livs­erfarenhet som spänner sig över tre generationer. Det handlar om sökandet efter en man som på ett eller annat sätt ska erbjuda rikedom och verka förlösande. Under boksamtalet i Roks monter avhandlades bland annat hur tjejer och kvinnor kan lyckas bli självständiga och i förlängningen bli en rich girl, fullständigt obrydd om samhällets alla rich boys.

David Brax, filosof och forskare vid hatbrottslagstifningen stod sist på tur i Roks program. Han intervjuades om hatbrott som juridisk konstruktion och hur det kommer sig att den inte relateras till kön. Beteckningen hatbrott används som en straffskärpning för vissa brott, nämligen om de begåtts med uppsåt att kränka någon på särskilda grunder. Grunderna relaterar idag, bland annat, till etnicitet, hudfärg, sexuell läggning och funktionshinder, men alltså inte kön. Ändå är det våld män utsätter kvinnor för riktat mot dem just i deras egenskap av kvinnor. Samtalet med Brax ledde fram till en intressant diskussion om huruvida det inte är på tiden att hatbrottslagstiftningen omfattar kvinnor. Alla samtalen leddes på ett högst vetgirigt vis av Roks ordförande Jenny Westerstrand. På plats var även styrelsemedlemmar och representanter från jourerna som bland annat svarade på allmänhetens frågor och såg till att Kvinnotryck fick en massa nya läsare.

You Roks!


Caroline Ringskog Ferrada-Noli, nu senast aktuell med »Rich Boy« – en roman som handlar om att försöka bryta nedärvda ofeministiska mönster – intervjuades av Jenny Westerstrand under årets bokmässa. Foto: Maja Ahrman