Roks gör motstånd

Roks har preppat med massivt digitalt motstånd under coronakrisen. Mot en annan form av världsomfattande pandemi: Porren. Motståndsträffarna är för jourflickor och kvinnor i Roks och görs tillsammans med Kvinnofronten. Motståndscirklarna sker via zoom i maj och leds av Astrid från Kvinnofronten och Roks ordförande Jenny Westerstrand. Möjligheter att anmäla sig är i skrivande stund tyvärr stängd.

Text: Vanessa Gustafsson