Roks har blivit med stiftelse

Roks har under 2022 fått äran att ta över och förvalta Gustaf och Agnes Ahrenius stiftelse. Det är en stiftelse som makarna Ahrenius upprättade 1962. Stiftelsen skänker pengar till kvinnor och barn som på olika sätt utsatts för konsekvenser av en mans brottsliga handlingar. Det kan vara alkohol- eller drogrelaterat missbruk och andra omständigheter som gjort att kvinnan och/eller barn hamnat i svårigheter.

Roks fick frågan om att förvalta stiftelsen av Länsstyrelsen och nu har stiftelsens utdelningsnämnd börjat sitt arbete.

Text: Charlotta Janson Josephsson | Foto: Julia Lindemalm