Camilla Andersson, foto Severus Tenenbaum

Roks nya ordförande vill minska polariseringen

Hon har varit engagerad i kvinnojoursrörelsen i närmare 20 år, nu senast som ordförande för Kvinnojouren Frideborg i Mölndal/Härryda. Som ny ordförande för Roks vill Camilla Andersson samla rörelsen och stärka samarbetet för att uppnå gemensamma mål.

Text: Charlotta Janson Josephsson | Foto: Severus Tenenbaum

Camilla Andersson konstaterar att en av hennes absolut viktigaste uppgifter som ordförande är att komma till rätta med den splittring som råder i organisationen. Hon tycker det finns för mycket av polarisering och splittring i samhället, och det motverkar samarbete och möjlig­heten att uppnå uppsatta mål.

– Jag vill praktisera systerskapet, inte bara prata om det, säger hon och understryker att vi alla jobbar mot samma mål: att mäns våld mot kvinnor och barn skall upphöra.

Jag vill praktisera systerskapet, inte bara prata om det, säger hon och understryker att vi alla jobbar mot samma mål: att mäns våld mot kvinnor och barn skall upphöra.

Hon är noga med att framhålla att styrelsen jobbar på medlemmarnas uppdrag, och att det därför kommer bli viktigt att resa runt till jourerna och ta reda på vad de vill och förväntar sig.

– Vi måste ha en gemensam bild av vad som förväntas av styrelsen och ordföranden, och vi måste ställa rimliga krav.

Viktiga redskap och förutsättningar i det arbetet kommer att vara transparens och en sammansvetsad styrelse – som kan fungera som ett föredöme. Hon framhåller kansliets roll för att skapa kontinuitet och stabilitet i organisationen. Än finns inget formellt beslut om hur kansliet ska organiseras, men den nya ordföranden är tydlig med att hon kommer att behöva ett kansli till sin hjälp.

Hon har sin bas i Västra Götaland, som ordförande för Kvinnojouren Frideborg i Mölndal/Härryda och socialsekreterare i Tjörns kommun. Bor gör hon på landet i Kungälvs kommun tillsammans med sambo, en son och två döttrar.

Tar du med dig familjen och flyttar upp til Stockholm nu när du blivit ordförande?

– Nej, det har jag inga planer på. Tvärtom, det är viktigt att även jourkvinnor ute i landet kan ta förtroendeuppdrag på riksnivå. Vi är en rikstäckande organisation och jag vill föregå med gott exempel.

– Det går snabbt att pendla från västkusten, och det finns både telefoner och datorer som man kan använda sig av. Jag tror till och med att det kan vara en fördel att sitta någon annanstans än i Stockholm.

Hon är utbildad genusvetare och arbetar i sin roll som socialsekreterare med mäns våld mot kvinnor. Erfarenheten från jourrörelsen är både lång och omfattande: Hon har varit verksam sedan 2007 och har bland annat varit med och startat Tjejjouren i Ängelholm. Hon har varit anställd som kvinnosamordnare i Kungälvs Kvinnojour Vändpunkten och som kvalitets- och kompetensutvecklare på Tjejjouren Väst. Sedan 2015 är hon sekreterare i Kvinno- och Tjejourer i Väst, KiV. Camilla Andersson har dess­utom varit ordförande med arbetsgivaransvar i Stenungsunds Kvinnojour innan hon 2021 blev ordförande för sin nuvarande kvinnojour Frideborg.

Just den breda erfarenheten av rörelsen, är en av de saker hon lyfter fram som en fördel i sin nya roll.

– Sen kommer jag nog att få användning av min genuskunskap och erfarenhet av utrednings­arbete, säger hon och tillägger att hon också är van att prata med media och hålla utbildningar och föresläsningar.

Camilla Andersson drivs av ett intresse för samhällsstukturer, vilket var anledningen till hennes studier i genuskunskap. En annan drivkraft är verk­samhetsaktuella behov och kopplingen till Roks värdegrund, nu senast till exempel tillståndsplikten.

Som återhämtning tittar hon på brittiska serier. Annars gillar hon musik, löpning och – kallbad!?
– Det är jättebra när man behöver rensa hjärnan och starta om, hävdar Roks nya ordförande Camilla Andersson.