Mansvåld, foto Frida Ekman

Roks nya studie – våldet mot kvinnor har ökat de senaste 20 åren

15 procent av kvinnorna i den nya stora undersökningen »Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld« uppger att de har utsatts för våld eller hot av en man det senaste året. Mest utsatta är unga kvinnor. Över hälften av dem uppger också att de har utsatts för sexuella trakasserier under samma period.

HÄNT SEN SIST I slutet på förra året lanserade som bekant Roks, tillsammans med Örebro universitet, studien »Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld«, som visar på omfattningen av mäns våld mot kvinnor i Sverige. Det är den första i sitt slag på över 20 år. Siffrorna är som väntat mörka, bland annat uppger 55 procent av alla kvinnor att de utsatts för våld av en man efter sin 15-årsdag.

Roks uppmanar dig att tillsammans med din jour läsa rapporten och reflektera över följande frågor:

  • När ni läser, känner ni igen bilden som rapporten ger?
  • Är det något ni förvånas över i rapporten?
  • Hur skulle ni på jouren kunna använda er av rapporten i ert arbete/aktivism? (Både internt och externt.)

Text: Colette van Luik | Foto: Frida Ekman

 

Kvinnors trygghet, rapport från Roks