Konferens om kvinnofrid, foto Emelie Huuva Skeppar

Roks på konferens om kvinnofrid

I augusti deltog Roks ordförande Jenny Westerstrandoch styrelseledamot Emelie Huuva Skeppar vid NCK:s nationella konferens om kvinnofrid.

Jenny medverkade också i konferensens framtids­panel och lyfte särskilt behovet av ideella kvinnojourer:

– Det ideella arbetet utförs av politisk övertygelse om att förändring är möjlig. Det säkrar att jourens perspektiv alltid är kvinnans. Forskning visar att privata aktörer ser socialtjänsten som uppdragsgivaren. Det gör aldrig den ideella jouren.

Jenny Westerstrand varnade också för den politiska utvecklingen att tala könsneutralt om mäns vålds­utövning mot kvinnor och hon lyfte det motstånd som Roks har bjudit mot att den feministiska kunskapsgrunden för stödarbetet håller på att monteras ner av politiska reformer, som den planerade tillståndsplikten.
Konferensen samlade 600 personer med yrkesverksamhet inom fältet mäns våld mot kvinnor och nära relation.

PANELEN
Marie Eriksson, lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet; Marie Nilsson, förbunds­ordförande IF Metall; Jenny Westerstrand, ordförande Roks, Riksorganisationen för kvinno­jourer och tjejjourer i Sverige; Lena Berg, metodutvecklare och samtalsterapeut Riksförbundet MÄN; Olga Persson, förbundsordförande Unizon; Shanga Aziz, medgrundare Locker Room Talk;
Moderator: Gabriella Ahlström.
Foto: Emelie Huuva Skeppar