Under årets Bokmässa den 28–30 september uppvisade Roks monter ett rekordstarkt och glödande program. Den första intervjupersonen utgjordes av journalisten Daniel Velasco som står bakom radiodokumentärerna »Hästgården« och »Den fastspända flickan«. Han intervjuades om de dilemman som kan uppstå när man arbetar journalistiskt med att skildra tjejers och kvinnors våldsutsatthet dokumentärt. Sociologen och forskaren... Läs mer