Ramona Karlsson
»Lägenhetsbråk«, »familjeproblem«, »våld i nära relationer«. Margareta Winberg brinner för att benämna saker vid dess rätta namn: mäns våld mot kvinnor. Den före detta toppolitikern tittar numer med ett utifrånperspektiv på en kvinnorörelse som hon ser saknar vind i seglen. Text: Nicole Kling | Foto: Sveriges riksdag Kampen för jämställdhet har löpt...
Kvinnotryck är Roks medlemstidning. Det är en tidning som har utvecklats genom åren, med tonvikten lite olika lagd. En fråga har varit om Kvinnotryck ska rikta sig inåt och spegla rörelsen, vara mer intern, eller om den ska vara en skrift som vänder sig utåt, med svagare koppling till Roks...