Ramona Karlsson
Pornografi är dokumenterad prostitution som utsätter redan utsatta. Men inte bara de som utnyttjas bär kostnaden för pornografins utbredning. Hela samhället påverkas av dess attityder och människosyn. Text: Charlotta Janson Josephsson | Foto: iStock Två tredjedelar av unga män i västländer tittar regel­bundet på pornografi. Mer än tre fjärdedelar av...
Kvinnotryck är Roks medlemstidning. Det är en tidning som har utvecklats genom åren, med tonvikten lite olika lagd. En fråga har varit om Kvinnotryck ska rikta sig inåt och spegla rörelsen, vara mer intern, eller om den ska vara en skrift som vänder sig utåt, med svagare koppling till Roks...