Ramona Karlsson
Under hösten har Roks deltagit i Terrafems fem regionala utbildningar om våld i hederns namn. Utbildningarna har hållits med stöd av Brottsoffermyndigheten och riktat sig till jourkvinnor och jourtjejer.  Aktuell forskning, kunskapsmaterial och olika metoder togs upp på utbildningarna, liksom erfarenheter från det dagliga arbetet på kvinno- och tjejjourerna. Terrafems...
Kvinnotryck är Roks medlemstidning. Det är en tidning som har utvecklats genom åren, med tonvikten lite olika lagd. En fråga har varit om Kvinnotryck ska rikta sig inåt och spegla rörelsen, vara mer intern, eller om den ska vara en skrift som vänder sig utåt, med svagare koppling till Roks...