Ramona Karlsson
Överallt runt om i världen utsätts kvinnor för mäns våld. Var tredje kvinna, 736 miljoner, utsätts under sin livstid. 640 miljoner av dem misshandlas av sin nuvarande eller före detta man. Lagar och strukturer gör kvinnor rättslösa. Fort­farande. Och konservativa krafter har förvandlat framstegen till tillbakagång. Afghanistan, Iran och Turkiet...
Kvinnotryck är Roks medlemstidning. Det är en tidning som har utvecklats genom åren, med tonvikten lite olika lagd. En fråga har varit om Kvinnotryck ska rikta sig inåt och spegla rörelsen, vara mer intern, eller om den ska vara en skrift som vänder sig utåt, med svagare koppling till Roks...