Roksnytt april 2024

Hedersvåld, foto Julia Lindemalm
Under hösten har Roks deltagit i Terrafems fem regionala utbildningar om våld i hederns namn. Utbildningarna har hållits med stöd av Brottsoffermyndigheten och riktat sig till jourkvinnor och jourtjejer.  Aktuell forskning, kunskapsmaterial och olika metoder togs...