Roksnytt maj 2020

Christina Hartin Silvergran, foto Peter Asp
Christina Hartin Silvergran, Arboga, har avlidit efter en kort tids sjukdom. Hon blev 78 år. Närmast anhöriga är syskon med familjer. Christina var en av pionjärerna inom kvinnojoursrörelsen. Hon började sitt enga­gemang i Arboga kvinnojour, valdes...