Roksnytt maj 2020

Foto Frida Ekman
Under pågående pandemi har berättelser om ökat stödbehov hos kvinnor och tjejer florerat ymnigt i media. Ökning av våld i tider av kris bekräftas såväl av forskning som av praktisk kvinnojourserfarenhet. Roks vet, till skillnad från... Läs mer