Träff för barnansvariga, foto Jenny Westerstrand
I början av februari träffades cirka femtio barn­ansvariga från Roks jourer från norr till söder för utbildning, fördjupning och utbyte av erfarenheter. Familjerättens utredningar, våld och vårdnad, och en workshop om barnkonventionen stod på schemat. Juristen... Läs mer