Jonna Bornemark, foto Jenny Westerstrand
Den 23 januari höll Roks en välbesökt hearing av upphandling av kvinnojourer, som även sändes av SVT Forum. Frågorna som diskuterades var bland andra vilka värden som riskerar att gå förlorade när de ideella och idéburna...