Tjej- och kvinnoträff, illustration Freepik.
I september arrangerade Länsföreningen kvinno- och tjejjourer i Norrbotten en tvådagarsträff i Piteå. Helgen fylldes av erfarenhetsutbyte mellan jourerna i Norrbotten och viktiga samtal. Wiveca Holst och Carin Holmberg, författarna till skriften »Oslagbara Damer« föreläste om Roks...