Roksnytt september 2021

Kvinnojouren Iris
I 40 år har Kvinnojouren Iris kämpat mot mäns våld mot utsatta kvinnor. De har också haft tjejjoursverksamhet sedan 1998 och 2018 startade man en tantjour. De firar bland annat med att lägga upp »Månadens syster«...