Samarbetsprojekt mot mäns våld läggs ned

Trots ett erkänt framgångsrikt och prisat arbete lägger polisen ned pilotprojektet IGOR, där polis och socialtjänst har samarbetat för att förhindra mäns våld mot kvinnor. Roks var på plats för att demonstrera när nedläggningen blev känd.

– Det är nog nu, tycker Roks ordförande Jenny Westerstrand och får medhåll av Emelie Huuva Skeppar som också var på plats från styrelsen.

– Det är nog med mainstreaming av en fråga som behöver särskilda satsningar, egna medel och ett tydligt, målmedvetet styre! Det här riskerar att begrava mäns våld mot kvinnor i de allmänna systemen.

Projektet, som bland annat arbetat uppsökande, har pågått i fyra år och rekommenderades så sent som i våras en fortsättning i Brås utvärdering. Projektet har levererat goda resultat – anmälningsbenägenheten har ökat och fler förövare har dömts. Trots detta läggs nu verksamheten ned.

– Det är obegripligt att vi inte istället bygger vidare på verksamheter som fungerar, säger Jenny Westerstrand.

Illustration: iStock