kvinnotryck 3-2020, illustration, detalj Lisa Medin

Samhällsmakten och alla ”småfnasken”

En demokratisk grundprincip är att varje människoliv har lika värde, men i verkligheten är det makt, social ställning och diverse dolda agendor som avgör en människas värde. Särskilt tydligt märks det när sexbrott ska bedömas. Då värderas både den brottsliga handlingen och brottsoffrens lidanden helt olika beroende på var i samhällshierarkin förövarna och de utsatta befinner sig. Om en framgångsrik riskkapitalist och det fattiga budet som cyklar hem hans käk har begått likvärdiga brott, kommer de inte att dömas på likvärdiga grunder. Men oavsett hur grova brotten är tycks ingen förövare hamna lika långt ner på statusstegen som de allra mest utsatta brottsoffren – trasiga tonårstjejer. Deras liv och lidanden sopas under mattan långt innan det är dags att sopa bort spåren efter männen som bär skulden.

Kvinnotryck har studerat två rättsliga och politiska skandaler, De brittiska groominligorna och Den svenska bordellskandalen, där två vitt skilda kategorier av män systematiskt utnyttjat och förgripit sig på minderåriga tjejer. I bägge fallen skyddades förövarna av samhällets högsta auktoriteter. Och medierna valsade lydigt efter.

Text: Unni Drougge | Illustration: Lisa Medin