Rebecca Lagh, foto Elisabeth Ohlson-Wallin

Seminarium för makthavare om barns utsatthet

Tisdag den 5 mars hölls ett frukost­seminarium på Roks kansli med advokat Rebecca Lagh, för att tala om barnens situation och utsatthet i mål som rör våld, vårdnad och umgänge.
Ett aktuellt rättsfall om en våldsdömd pappa som getts ensam vårdnad om sina två barn har satt ljuset på ett allvarligt problem för barn i Sverige. Hur kan Sverige som gått i bräschen för barns rätt och för jämställdhet och där stora summor satsas på att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, inte se till barns rätt att leva trygga och fredade från fäders våld?
Seminariet vände sig till politiker från stadshus och riksdag, chefer inom socialförvaltning och myndighets­personer från Socialstyrelsen och rättsväsendet samt ledarskribenter och journalister med särskilt fokus på dessa frågor. Det här är Roks nya sätt att nå ut till opinions­bildare och makthavare.

Text: Marie Starck  | Foto: Elisabeth Ohlson-Wallin