iStock

Sex med barn? NEJ!

I sexuallagstiftningen som gäller barn går det aldrig att åberopa samtycke. Alla sexuella handlingar med barn under 15 år – och i vissa fall under 18 – är brottsliga. Vad är då en sexuell handling? Kvinnotrycks juridiska expert ser närmare på lagen.

Text: Susanna Eriksson |  Illustration: Needpix |  Foto: iStock

Sexualbrotten är systematiserade utifrån typ av sexuell handling samt ålder. Vad gäller våldtäktsbrotten så krävs det, både när den utsatta är ett barn och när den är vuxen, att den sexuella handlingen är ett samlag eller en handling som till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Med samlag förstås i svensk rätt ett vaginalt samlag och handlingar jämförliga med det är andra typer av penetration såsom orala och anala samlag. Det spelar ingen roll om det handlar om penis, fingrar eller föremål – det är penetrationen i sig som är kränkningen. Även långvarigare kontakt mellan könsdelar kan räcka för att gärningen ska ses som våldtäkt. Det behövs inte längre att gärningsmannen och barnet är på samma ställe – det är också att bedömas som våldtäkt när gärningsmannen över nätet förmår barnet att begå sexuella handlingar på sig själv eller någon annan.

Gärningsmannen och barnet måste inte vara på samma ställe – om barnet via nätet förmås till sexuella handlingar på sig själv eller någon annan räknas det som våldtäkt

När det handlar om andra typer av sexuella handlingar blir i stället brotten sexuellt övergrepp respektive sexuellt övergrepp mot barn aktuella. Brottet sexuellt övergrepp hette innan 2018 års reform av sexualbrottslagstiftningen sexuellt tvång. Ett exempel på sexuellt övergrepp mot barn skulle kunna vara att en man tvingar barnet att ge honom ett så kallat hand job. Så långt är alltså sexualbrotten mot barn och vuxna lika. Det som skiljer är ålderskriterierna. Om barnet är under 15 år bedöms det alltid som våldtäkt eller sexuellt övergrepp mot barn oavsett om brottet skett inom eller utom familjen. När det kommer till föräldrars sexuella våld mot sina barn är dock brottsbestämmelserna tillämpliga tills barnet fyller 18 år. Konsekvensen av om ett brott ska bedömas som våldtäkt eller våldtäkt mot barn är att vid våldtäkt mot barn spelar det ingen roll om deltagandet var frivilligt eller inte – huvudregeln är att sexuella handlingar med barn under 15 år (och i vissa fall alltså under 18 år) är brottsliga. Det enda åklagaren behöver bevisa är alltså att den sexuella handlingen hänt.

Illustration Needpix
Förutom ovan nämnda brott finns även andra brott som har att göra med sexuellt våld mot barn. Vi har brottet utnyttjande av barn för sexuell posering som berör de barn som kan identifieras i barnpornografiskt material. Vi har också ett särskilt brott när det handlar om barn i prostitution: köp av sexuell handling av barn. Två relativt nya brott som införts är kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte samt olaga integritetsintrång. Det första tar sikte på grooming och det andra kan användas mot hämndporr, två företeelser som drabbar många barn. En stor förändring på väg är avskaffandet av preskriptionstiden för allvarliga sexualbrott mot barn. Mycket har hänt inom den lagstiftning som gäller sexuellt våld mot barn, och en hel del är på gång, utmaningarna ligger (som vanligt) i tillämpningen av lagen.
 

OM SKRIBENTEN

Susanna Eriksson är feminist och jurist, och grundare av Indile Juristbyrå. Hon medverkar regelbundet i Kvinnotryck.