Foto Getty Images

Sex säljer – och det är de som säljs som får betala

Det har fullkomligt exploderat. Vi omges av sex, porr, våld och prostitution vart vi än vänder oss. Vi ser tendenserna överallt – i musikvideor, i sociala medier, i filmer och i en aldrig sinande ström av nya sajter på nätet.

Uppfinningsrikedomen är enorm och gränserna för vad som är ok och »normalt« förflyttas hela tiden.
De utsatta sägs nu allt oftare vara sin egen lyckas smed och polariseringen är ett faktum även här. Kvinnlig empowerment att sälja sin kropp för pengar? Njae.Effekterna låter inte vänta på sig. När kvinnors kroppar blir handelsvaror – digitalt eller fysiskt – ökar aggressionen mot kvinnor och stödet för deras rättig­heter minskar.

Det alllt grövre sexuella våldet sätter spår även i våra privata relationer och bidrar till en allt större risk för dem som utsätts i pornografi och prostitution. Och frågan som dröjer sig kvar är: Hur kan pornografi vara tillåtet när det är förbjudet att köpa sex?