Foto iStock

Sexuellt våld och dess olika arenor

Den 24 april anordnar tjejjouren Ronja/span> den årliga konferensen »Tjejers vardag i Västerås«. Konferensens syfte är att lyfta tjejers erfarenheter utifrån ett jämställdhets- och utsatt­hetsperspektiv på lokal nivå. I år har konferensen temat »sexuellt våld och dess olika arenor«.