Skyddsnät i sönderfall?

Roks hearing om upphandling av kvinnojourer

Jonna Bornemark, foto Jenny Westerstrand
Jonna Bornemark, foto Jenny Westerstrand

Den 23 januari höll Roks en välbesökt hearing av upphandling av kvinnojourer, som även sändes av SVT Forum. Frågorna som diskuterades var bland andra vilka värden som riskerar att gå förlorade när de ideella och idéburna kvinnojourernas verksamhet fragmenteras och säljs ut? Hur ser erfarenheterna ut från andra sektorer inom omsorg där upphandlingar gjorts? Talare vid hearingen var Jonna Bornemark, professor i filosofi, Mathias Sylwan, jurist med erfarenhet av upphandling, Arion Chryssafis (M) SKR, Samuel Engblom, huvudsekreteraren i utredningen »Idéburen välfärd« (SOU 2019:56), samt Jenny Westerstrand, Roks ordförande. Vid en paneldiskussion under dagen deltog Wiveca Holst, Q-jouren, Elin Hedén, Kvinnohuset i Västerås och Helena Fredriksson, Motala kvinnojour, samt Elisabeth Uddén, Botkyrka kvinnojour.

Text: Ghita Huldén

Jenny Westerstrand
Jenny Westerstrand, Roks ordförande