Systerskapet är räddningen

Sällan har behovet av en stark kvinnorörelse varit större. Iran, Afghanistan, Turkiet, Ryssland, Polen, Ungern och USA… De konservativa krafterna har fått fäste och utmanar både mänskliga och politiska rättigheter. Men mest av allt utmanas kvinnor och kvinnors rättigheter.

Rätten till utbildning och karriär ställs på prov, rätten till den egna kroppen, till abort, rätten till positioner inom politik och näringsliv, rätten till lika lön. Och rätten att inte bli utsatt för våld av män.

När talibanerna tar ett allt starkare grepp om Afghanistans kvinnor, när Turkiet lämnar Istanbulkonventionen och när Mahsa Jina Amini får sätta livet till för att hon bär slöjan på fel sätt – då finns det goda skäl till oro och rädsla för vad vi har att vänta. När sexuella övergrepp på kvinnor blir en strategisk del av krigföringen i Ukraina är det inget nytt – men det är fortfarande en signal om att utvecklingen går åt helt fel håll.

Parallellt frodas en allmän illvilja och kvinnohatet verkar ha blivit en trend. Andrew Tate lockar unga män och pojkar med hatiska uttalanden om kvinnor. Män utan framgång hos det motsatta könet kallar sig incels och vänder sig till en rörelse som även den baseras på hatet mot kvinnor.

Vi måste hålla i och hålla ut, säger Kvinna till Kvinnas generalsekretetare Petra Tötterman Andorff. Det bästa sättet att skapa förändring och motverka den negativa utvecklingen är en stark kvinnorörelse. Systerskapet är räddningen. Det finns alltid en kvinna där och hjälper en medsyster i nöd.

Så vrider vi klockan framåt igen. Vi stärker kvinnorörelsen och bidrar till att den får fäste runt om i världen. Vi hyllar och stödjer de kvinnor som vågar. De som kastar slöjan, sätter sig upp mot talibanerna, kräver kvinnors rätt – i Turkiet, Ryssland, Liberia, Georgien, Island och Sverige. Och i alla andra länder där kvinnorna nu går en mörkare framtid till mötes.

CHARLOTTA JANSON JOSEPHSSON
Redaktör Kvinnotryck

Charlotta Janson Josephsson, foto Melinda Rönnberg

Foto: Melinda Rönnberg