Tack för din banbrytande forskning Eva Lundgren

Jenny Westrands och Eva Lundgren, foto Jenny Westerstrand.

Forskaren Eva Lundgren, som förändrat synen på hur mäns våld mot kvinnor ska förstås och som skakade Sverige med sin banbrytande forskning, flyttar tillbaka till hemlandet Norge. Lundgren kom till Sverige på 1980-talet. Då hade hennes forskning om sexuella trakasserier på universitetet skapat stort rabalder i Norge. Idag skriver Lundgren i norska tidningar, är hyllad författare och har en plattform där hon kan föra ut sin röst.

I Sverige har hon ännu inte fått samma upprättelse. Efter programmet »Könskriget« i SVT 2005, av journalisten Evin Rubar, drog dåvarande föreståndare för Genussekretariatet i Göteborg, Anne-Marie Morhed, och professor Bo Rothstein, Göteborgs universitet, igång en klappjakt på Lundgrens forskning.

– Det Lundgren och hennes forskningsmiljö fick utstå 2005 och framåt var en hatstorm där trollning och hatare från nätet gavs inflytande rakt in i universitetets beslutsrum, säger Roks ordförande Jenny Westerstrand, som själv forskat med Eva Lundgren i många år och var med under hatstormen mot henne. 

Roks vill tacka Eva Lundgren för hennes arbete för kvinnors, tjejers och barns rätt att leva utan våld. Vi ser den enorma betydelse hon har haft för svensk feminism, inom kvinnojours- och tjejjoursrörelsen och inom akademin och politiken. Utan hennes forskning hade vi inte fått kvinno­fridsbrottet, och hennes analyser av våldets processer och dynamiker, fångade i begreppet våldets normaliseringsprocess har på djupet bidragit till en förståelse för våldsutsatta kvinnors, tjejers och barns situation.

Text och Foto: Jenny Westerstrandm