Illustration iStock

Tack för gåvor

Gåvorna till Roks fond för misshandlade kvinnor, flickor och barn – Aurorafonden – har ökat markant. Mellan 2019 och 2020 mer än fördubblades gåvorna. En stor andel kom in under andra halvan av 2020, mycket som en följd av cornoapandemin och som julgåvor.

Pengarna från Aurorafonden går oavkortat till våldsutsatta kvinnor och barn som är i kontakt med Roks tjejjourer och kvinnojourer. Med hjälp av dessa pengar kan utsatta kvinnor och tjejer ansöka om pengar för att ge tillvaron en guldkant, till exempel köpa något extra till barnen, aktiviteter för barnen, eller köpa något som de annars inte har råd med.

Illustration: iStock