Foto iStock

Tema – prostitution och människohandel

Den 10 februari bjöd Roks tillsammans med Länsföreningen i Norrbotten in till en konferens om människo­handel och prostitution. Linnea Öhlund, doktorand och forskare på Umeå universitet, föreläste om »Digitala möjligheter för kvinnlig frigörelse« och Eva Norlin, regionkoordinator mot prostitution och människohandel samt Susanne Lindered från NSP före­läste och höll workshop om civila samhällets arbete mot människohandel.

En lyckad helg där även ett nytt material som tagits fram i samarbete mellan Roks och Länsföreningen i Norrbotten på temat presenterades: Stöd, skydd och säkert återvändande för kvinnor utsatta i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Handlingsrutiner för kvinnojourer.

Handlingsrutinerna ska säkerställa att kvinnan får ett värdigt mottagande och en trygg och säker vistelse i kvinnojourens boende. En förutsättning för ett bra stöd till kvinnan är kvinnojourens sam­arbete med myndigheterna, så här finns också rutiner för hur det ska gå till.