Tempen i politiken

Tema oktober 2023

Illustration Pixabay
Samhällets syn på mäns våld mot kvinnor varierar över tid. Orsaker till våldet söks på olika ställen och förklaras på olika sätt. I samhällets strukturer eller hos individen, hos mannen som slår eller kvinnan som blir...