Illustration Pixabay

Tempen i politiken

Samhällets syn på mäns våld mot kvinnor varierar över tid. Orsaker till våldet söks på olika ställen och förklaras på olika sätt. I samhällets strukturer eller hos individen, hos mannen som slår eller kvinnan som blir slagen. Ny forskning påverkar, men påverkas i sin tur av i vilken disciplin man tar sitt avstamp.

Framförallt är det övriga politiska strömningar som sätter agendan för hur vi ser på våldet och därmed också vad vi ska göra åt det.

Kvinnorörelsen väckte frågan på 1970-­talet, och satte den på agendan under de kommande decennierna. Från att ha varit en familjeangelägenhet, oftast orsakad av missbruk och psykisk ohälsa, sågs mäns våld mot kvinnor som ett resultat av patriarkala strukturer.

Nu har pendeln svängt igen och förklarings­modellen baseras allt oftare på individens förutsättningar, relationer och sammanhang.