Tiden går men våldet består

Det har gått nästan 40 år sedan Roks bildades. Året var 1984 då riksmötet i Norrköping beslutade att det behövdes en riksorganisation för Sveriges kvinnojourer. Det behövdes upplysning och opinionsbildning om mäns våld mot kvinnor. Och det behövdes stöd för alla de tjej- och kvinnojourer som dagligen konfronteras med det våld som män utsätter kvinnor för.

Sedan dess har det hänt en del. Det som från början var en aktivistorienterad rörelse för kvinnors rätt till frånvaro av våld och exploatering, blev så småningom en ömsesidig samverkan med politiken. Kunskapen och förståelsen för mäns våld mot kvinnor spreds även till dem som satt vid makten och mycket av kunskapen hämtades från jourerna. Egna erfarenheter av mäns våld och de kvinnor som utsatts, var en självklar grund för analysen och förslag till åtgärder.
Men när feministerna lämnade regeringskansliet på 2000-talet, tog utvecklingen en annan riktning.

Idealismen har ersatts av professionalism och myndigheterna har fått ett större ansvar. Nu gäller formell kompetens framför självupplevda erfarenheter. Idag är det klienter som hanteras – inte kvinnan som får en fristad. Nu får hon ett formulär att fylla i i stället för förståelse från en kvinna som vet hur det är. Paradoxalt nog leder de politiska »satsningarna« på mäns våld mot kvinnor till att den ideella jourrörelsen går på knäna.

I det här numret av Kvinnotryck fokuserar vi på just denna utveckling. Vad blir resultatet av allt högre formella krav på dem som jobbar ideellt – de som utan betalning lägger sin fritid på att hjälpa utsatta kvinnor? Hur går det för dem när det krävs högskolepoäng, ett visst antal anställda och omfattande dokumentation? Hur går det när de måste konkurrera med vinstdrivande företag om skyddade boenden? Och hur går det för de kvinnor som behöver deras insats?

För är det någonting som inte förändrats trots att det har gått nästan 40 år, så är det att män fortfarande slår kvinnor. Och att Roks och jourerna behövs mer än någonsin.

CHARLOTTA JANSON JOSEPHSSON
Redaktör Kvinnotryck

Charlotta Janson Josephsson, foto Melinda Rönnberg

Foto: Melinda Rönnberg