Haninge kvinnojour, foto Marja Beckman

Tillståndsplikten tvingar många att stänga boenden

Många jourer sliter just nu med de krav som kommer med tillståndsplikten, och är osäkra på om de ska fortsätta med skyddat boende eller lägga om verksamheten framöver. Nyligen var representanter från Roks styrelse på plats i Luleå för att diskutera saken med Kvinnojouren Iris, som ser stora problem med de nya reglerna.

Hur många jourer som kommer att stänga ned sina skyddade boenden, är fortfarande oklart. Men av dem som hittills svarat på kansliets enkät, är det 40 procent som inte kommer att söka tillstånd. Enkäten presenteras i sin helhet i nästa nummer av Kvinnotryck.

Haninge Kvinnojour är en av de jourer som tvingas stänga sitt boende.
Foto: Marja Beckman