Tjej- och kvinnoträff, illustration Freepik.

Tjej- och kvinnoträff

I september arrangerade Länsföreningen kvinno- och tjejjourer i Norrbotten en tvådagarsträff i Piteå. Helgen fylldes av erfarenhetsutbyte mellan jourerna i Norrbotten och viktiga samtal. Wiveca Holst och Carin Holmberg, författarna till skriften »Oslagbara Damer« föreläste om Roks historia, och Eva Engman och Mildred Hedberg från Luleå föreläste om Kvinnojouren Iris historia och 40 års utveckling av politiken på området mäns våld mot kvinnor.
Den 15 oktober gick också höstens tjejjoursträff av stapeln i Stockholm. Här diskuteras bland annat resultatet från den nya studien »Kvinnors trygghet – en studie om mäns våld mot kvinnor«. Vad framkommer utifrån tjejers och unga kvinnors verklighet? Det hölls också en workshop om metodmaterial och vad som behövs.
Text: Charlotta Janson Josephsson | Illustration: Freepik