Träff för barnansvariga

I början av februari träffades cirka femtio barn­ansvariga från Roks jourer från norr till söder för utbildning, fördjupning och utbyte av erfarenheter. Familjerättens utredningar, våld och vårdnad, och en workshop om barnkonventionen stod på schemat. Juristen och forskaren Eva Diesen föreläste också om pappors starka rätt över barnen i vårdnadsmål.

Text: Ghita Huldén

Träff för barnansvariga, foto Jenny Westerstrand
Träff för barnansvariga, foto Jenny Westerstrand