Foto iStock

Trasiga unga tjejer luras allt lättare in i sexhandel

Drygt en procent av alla gymnasieelever i årskurs tre har sålt sex. Merparten är tjejer och köparna är män. I takt med den ökade digitaliseringen ökar också antalet plattformar där kontakter kan tas och i många fall handlar säljarna om redan trasiga tjejer.

Även om prostitutionen i Sverige har legat relativt konstant över tid, har karaktären förändrats. Digitala plattformar ersätter gatuprostitution och underlättar sexuella kontakter även med yngre. Ofta yngre som mår psykiskt dåligt och har tidigare erfarenheter av övergrepp. Även köparna blir yngre. Av de gymnasieelever som sålt sex uppger 65 procent att köparen var under 25 år.

Antalet anmälda brott som gäller köp av sexuell tjänst av barn har ökat, liksom andelen unga som söker sig till mottagningar efter att ha utsatts för kommersiell sexuell exploatering. Både TikTok och Snapchat används i allt större utsträckning av äldre för att komma i kontakt med minderåriga för att uppmana dem till sexuella handlingar.
De ungdomar som utsätts är ofta diagnostiserade med neuro­psykiatriska diagnoser och lider av psykisk ohälsa, missbruk och har tidigare erfarenheter av övergrepp. Mer än en tredjedel (35 procent) av de flickor som är placerade på ungdomshem och LVU-hem, har erfarenhet av sex mot ersättning. Av pojkarna är det 14 procent.

– Att ha sex kan ge personen en känsla av att de »i alla fall är bra på nånting«. För andra kan riskfyllt sex eller att utsättas för sexuellt våld fungera som en bekräftelse på att personen »inte är värd mer«. Så som man blir behandlad i de sexuella situationerna stämmer överens med ens egna känslor för en själv.

Det säger Cecilia Fredlund från Linköpings Universitet som har forskat på kopplingen mellan unga som säljer sex och självskadebeteende. En slutsats i hennes avhandling är att unga som säljer sex och som använder sex som självskada ofta har mer traumasymtom än andra unga. De har många gånger egna erfarenheter av sexuella övergrepp eller andra svåra händelser tidigare i livet.

Anmälningar om sexköpsbrott mot barn kan vara komplicerade eftersom de ofta innefattar flera gärningsmän och flera olika brott. Utöver köp av sexuell handling av barn handlar det bland annat om utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell tjänst och barnpornografibrott. Dessutom är mörkertalet stort. Brottet anmäls i princip aldrig av den som utsatts utan det krävs spaning och andra polisinsatser för att upptäcka brotten.

När Brottsförebyggande rådet, Brå, granskar anmälningar, visar det sig att i princip alla förövare är män och att de utsatta är flickor i 82 procent av fallen. Medelåldern är 15 år och i flera av fallen var de yngre än 14 år vid det aktuella övergreppet.

En tredjedel av de ärenden som Brå tittat på handlar om sugardejting, ärenden där männen, utöver sexuella handlingar, även köper umgänge av dejtingkaraktär, som restaurangbesök och hotellövernattningar.

– I de ärenden vi har i vårt material med de allra grövsta övergreppen så har kontakterna skett via sugardejtingsidor inlednings­vis, säger Lina Fjelkegård, projektledare på Brå, till Ekot i samband med att Brå släppte sin rapport 2021.

I de ärenden vi har i vårt material med de allra grövsta övergreppen så har kontakterna skett via sugardejtingsidor inlednings­vis.

Foto iStock
 
Att prata om gåvor i stället för pengar, betalning och köp är ett sätt att distansera sig från själva handlingen. Men det hjälper inte. Sugardejting är sexhandel.
 
Foto: iStock

 

Kontakterna, träffarna och relationerna i dessa ärenden är dock något helt annat än det »glamorösa och ömsesidiga utbyte« som beskrivs på sugardejtingsidorna. Och de tjejer som utsätts är alla under 18 år.

Ekonomisk ersättning förekommer alltid, men summan varierar. Träffarna med dejtinginslag ger högst ersättning, upp till 4 000 kronor per träff. Här pågår också träffarna under betydligt längre tid än i övriga ärenden. Men det finns också andra exempel: I ett fall, där kontakt tagits via en sugardejtingsida, har den målsägande tjejen fått 300 kronor för att utföra oralsex på en man i hans bil.

Sugardejting är en relativt ny företeelse i Sverige. Fenomenet fick stor uppmärksamhet i samband med lanseringen av en svensk webbsida 2017 och har sedan dess kritiserats för att glamorisera prostitution och sexhandel.

I dag förekommer sugardejting på flera forum där det erbjuds arrangemang mellan en »sugardaddy« eller »sugarmama« och en »sugarbabe« där intimitet byts mot ersättning.

I dag förekommer sugardejting på flera forum där det erbjuds arrangemang mellan en »sugardaddy« eller »sugarmama« och en »sugarbabe« där intimitet byts mot ersättning.

Lena Gunnarsson är universitetslektor i genusvetenskap på Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro Universitet. Hon har forskat på sugardejting och framhåller att gemensamt för intervjupersonerna i hennes studie är att de medvetet fjärmar sig från begrepp som prostitution och sexhandel.

– Intervjupersonerna förhåller sig till sugardejting med ord och handlingar som ofta syftar till att avgränsa det de gör mot prostitution och man gör det främst för att rentvå sig själva, säger Lena Gunnarsson i ett pressmeddelande.

De använder också andra ord än pengar, betalning och köp. I stället pratar man om gåvor.

– Med hjälp av de här andra orden upprätthålls en distans. Formu­leringarna gör att handlingarna döljs, säger Lena Gunnarsson.

Hon varnar för att sugardejting luckrar upp gränserna mellan den kommersiella sexindustrin och andra typer av relationer. I sugardejting vill männen att tjejerna ska vara mer sig själva, som en tjej »på riktigt« och inte bara vara någon som utför en tjänst. Det bidrar till att även personligheter i någon mån blir »till salu«.

Även Jämställdhetsmyndigheten varnar för digitaliseringen och internets inverkan på barns utsatthet för sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering. I deras översyn framkommer också brister hos socialtjänst, hälso-och sjukvård och rättsvårdande myndigheter. Många utsatta upplever brister i bemötandet, och får inte heller rätt stöd eller behandling. Särskilt tydligt, enligt Jämställdhetsmyndigheten, är att barnperspektivet och stödet till barn och unga behöver stärkas ytterligare.

För att förebygga och upptäcka sexköpsbrott mot barn och unga behöver också polisens insatser förändras och förbättras. Enligt Brå krävs internetpatrullering i större utsträckning, och en allmän resursförstärkning för att hantera dessa brott.

Källor: Jämställdhetsmyndigheten »Prostitution och människohandel 2021:23« , Brå »Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling« – Brottsförebyggande rådet, Örebro Universitet »Mellan relation och prostitution: Sugardejting och omförhandlingen av gränsen mellan ekonomi och intimitet«, Linköpings Universitet »Sälja sex kan vara ett självskadebeteende bland unga«

SEXHANDEL PÅ FLERA PLATTFORMAR
Antalet sexhandelssajter, inklusive sugardejtingsajter, har ökat och professionaliserats. Även andra sociala medie­plattformar används för att ta kontakt i detta syfte. Tinder, Instagram, Snapchat och TikTok är några av de mer välkända.
Enligt Snapchats egen rapport vidtogs under första halvåret 2022 åtgärder i drygt 5,5 miljoner fall mot innehåll som bröt mot Snapchats policyer. I över 75 procent av fallen rörde det sig om sexuellt innehåll. Snapchats funktion att man kan se var personen fysiskt befinner sig, kan också underlätta för den som avser att utnyttja någon i sexuellt syfte.