Unga män hotade av kvinnors ökade rättigheter

Det är inte äldre män utan unga som känner sig mest hotade av kvinnors ökade rättigheter. De överraskande resultaten fick stor uppmärksamhet när de publicerades i en studie från Göteborgs Universitet i höstas. Nu vill Gefjon Off och hennes kollegor ta reda på vad det egentligen är de unga männen är så oroliga för.

Gefjon Off är doktorand i statsvetenskap vid Göte­borgs Universitet och står, tillsammans med Amy Alexander och Nicholas Charron, bakom den studie som visar att yngre män i större utsträckning än äldre håller med om att »främjande av kvinnors och flickors rättigheter går för långt eftersom det hotar mäns och pojkars möjligheter«.

– Resultatet var en överraskning, en hel del tidigare forskning visar att det är äldre män som är mest konservativa, säger Gefjon Off.

Studien bygger på en enkätundersökning i 27 EU-länder och visar att det finns en koppling mellan hög arbetslöshet och motståndet mot kvinnors rättigheter.

– Vi tror att det handlar om en ekonomisk osäkerhet. Unga män är i början av sin karriär och är förmodligen oroade över konkurrensen i samband med att de ska etablera sig på arbets­marknaden, säger Gefjon Off.

Unga män är i början av sin karriär och är förmodligen oroade över konkurrensen i samband med att de ska etablera sig på arbets­marknaden.

Äldre är ofta redan etablerade, så det skulle kunna vara en förklaring till skillnaderna i svaren. Hon menar att det också skulle betyda att problemet är självreglerande över tid, att oron minskar i takt med ålder och etablering på arbetsmarknaden.

Men hur det är med den saken vill hon nu studera vidare. Under 2023/24 hoppas hon kunna genomföra en uppföljande studie som svarar närmare på frågan exakt vad det är de unga männen oror sig för. Hon vill också titta närmare på sociala mediers inverkan på attityderna.

Eftersom det fortfarande saknas uppgifter om vad som mer exakt skapar oro hos de yngre männen, är det svårt att veta vilka åtgärder som behöver sättas in för att förändra attityderna. Hon lyfter bland annat misstron mot skolan och samhällets övriga institutioner som kännetecknar den här gruppen.

– Men det verkar också som att unga män behöver lära sig att hantera ekonomisk osäkerhet, konstaterar hon.

Som den forskare hon är vill hon helst inte uttala sig om det hon själv inte forskar på, så hon kommenterar inte gärna hur detta kan påverka mäns våld mot kvinnor.

– Vår studie handlar om modern sexism, som bottnar i föreställningen om att samhället redan är jämställt. Hot, hat och våld mot kvinnor är något annat, det handlar snarare om så kallad hostile sexism, (fientlig sexism) förklarar hon.

– Men det är väl inte helt orimligt att anta att frustration och osäkerhet ligger till grund även för mäns våld mot kvinnor, tillägger Gefjon Off.

 

DETTA HAR HÄNT
I september 2022 publicerade statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet en stor studie om jämställdhet och sexism i Europa. Studien fick stor uppmärksamhet eftersom den visade att det är unga män som känner sig mest hotade av kvinnors ökade rättigheter. Tidigare studier gör gällande att det främst är äldre män som är konservativa. Den största andelen unga män som tycker att kvinnors ökade rättigheter hotar män och pojkars möjligheter bor i kommuner där arbetslösheten ökat de senaste två åren. Studien visar också att gapet mellan unga kvinnors och mäns attityder är stort i Sverige, bland de 10 största i EU.

Gefjon Off, foto Emelie Asplund