Uppdaterad skrift om ekonomi


Att skaffa sig kontroll över sin ekonomi är ett första steg för att kunna styra över sitt eget liv. Innan sommaren skickades det uppdaterade materialet »Kvinnor och ekonomi«, som numera heter »Kvinnor, tjejer och ekonomi« ut till alla jourer. Ett stort tack till alla de jourtjejer och jourkvinnor som skickat in tankar och önskemål inför och under uppdateringen av materialet.

Vill ni ha fler exemplar av materialet finns det att beställa i webbshoppen, som ni hittar på roks.se.