Vad gör ni för barnens bästa?

Haninge kvinnojour vs politikerna

Arkivbild Roks, foto Frida Ekman

Våra förtroendevalda politiker bjöds in till en intervju med Haninge kvinnojour. Intervjuerna hölls korta, inte över 7 minuter, eftersom vi ville att så många som möjligt skulle orka se och lyssna. Givetvis var politikerna intresserade av att sprida sina väl valda ord till sina följare, så vi fick stor spridning i sociala medier. Intervjuerna var en del av den barnkampanj vi drev under oktober med anledning av den internationella barndagen, under #vågasebarnen

Frågorna vi ställde till politikerna var:

      1. Vad gör ni i ert parti som ni är särskilt stolta över när det kommer till att säkerställa barns rättigheter i Haninge kommun?
      2. Vilka konkreta satsningar har ni på agendan för att minska barns våldsutsatthet?
      3. Hur tycker du att ni i ert parti verkar för att uppfylla artikel 3 i konventionen?

Intervjuer och inlägg kan du se på Haninge kvinnojours Facebook o Instagram.

Text: Jenny Westerstrand | Foto: Frida Ekman