Evin Incir, foto Victor Wrange

Våld mot kvinnor – ett HOT mot demokratin

Förhoppningen är att exportera såväl den svenska samtyckeslagen som sexköpslagen. Evin Incir är chefs­förhandlare för det historiska direktivet om våld mot kvinnor och våld i nära relationer som ska kriminalisera dessa typer av våld på EU-nivå.

– Detta kommer att vara enormt viktigt för att säkerställa att kampen för flickor och kvinnors fri- och rättig­heter äntligen tas på allvar i EU:s samtliga 27 medlemsländer, säger hon.

Text: Nicole Kling | Foto: Viktor Wrange

I mars 2022 lade EU-kommissionen fram ett förslag till ett direktiv för att kriminalisera våld mot kvinnor och våld i hemmet inom EU, något som i dag anses vara en fråga för de enskilda medlemsstaterna. Evin Incir, EU-parlamentariker för socialdemokraterna, har utsetts till chefsförhandlare för direktivet och hon hoppas att könsrelaterat våld ska förpassas till historiens soptipp.

– Flickor och kvinnor utsätts fortfarande för ett fasansfullt våld och ett kraftfullt direktiv skulle vara en viktig vinst i kampen mot detta. Jag har också varit med och lagt förslaget att våld på nätet mot kvinnor och flickor i offentligheten ska ses som försvårande omständigheter och leda till strängare straff. Det är ett direkt hot mot demokratin när halva befolkningen tystas och dessutom är det en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Ett direktiv är en EU-lag som sätter upp ett mål som ska uppnås, men lämnar åt medlemsländerna att bestämma på vilket sätt.

Hur ser opinionen ut i parlamentet?
– Det finns fortsatt en stor och bred majoritet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, men den majoriteten har blivit allt mindre de senaste åren, i takt med att högerkonservativa och högerextrema krafter har vuxit sig starkare. Det finns tyvärr en hel del med stenåldersmentalitet som inte tycker att direktivet är viktigt och som gör allt de kan för att bekämpa det. Deras främsta argument är att de anser att direktivet kollektivt demoniserar pojkar och män, vilket det inte på något vis gör, och argumenterar att inte alla män är våldsverkare, vilket ju ingen heller har påstått att de är. Ett annat perspektiv som ofta utläses mellan raderna är att relationen mellan en man och en kvinna är en familje­angelägenhet. Så är det naturligtvis, men våld är aldrig en privatsak.

Det finns fortsatt en stor och bred majoritet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, men den majoriteten har blivit allt mindre de senaste åren, i takt med att högerkonservativa och högerextrema krafter har vuxit sig starkare.

Vilka kommer att sätta sig emot? 
– Det hänger ihop med vilka som styr i de olika länderna, ingen blir väl förvånad över att Ungern och Polen är ledande i att försöka misskreditera direktivet. Från svenskt håll ser vi att Sverigedemokraterna propagerar för att mäns våld mot kvinnor är en nationell fråga och inte en fråga som Europaparlamentet bör sysselsätta
sig med.

Vilka är de främsta utmaningarna, vad kommer vara lättast respektive svårast att få igenom?
– Det förslag som de flesta verkar vara överens om är det som rör mäns våld mot kvinnor på nätet, medan förslaget om att exportera den svenska sexköpslagstiftningen redan har mött stort motstånd i parlamentet. Dessvärre inte enbart från högerkonservativt håll, utan också från progressiva och liberala som inte förstår att makt­dimensionen i prostitution är en del av de patriarkala strukturer som finns i alla samhällen.

 

EVIN INCIR
Evin Incir är socialdemokrat och ledamot av EU-parlamentet sedan EU-valet 2019. Hon har läst juristprogrammet, suttit i Göteborg stads kommunfullmäktige och varit biträdande internationell sekreterare för Socialdemokraterna. Sedan 2022 är Evin Incir chefsförhandlare för direktivet om våld mot kvinnor och våld i nära relationer.