Våldsbejakande extremsexism

ambulans, foto Wikimedia Commons

Mainstreamporrens tilltagande brutalisering följer missbrukets logik – för att uppnå samma effekt måste retningarna med tiden bli allt starkare. När en forskargrupp under­sökte de 50 mest utlånade eller sålda porr­filmerna fann de att 88 procent av sammanlagt 304 scener innehöll fysiskt våld.

Men även porr utan fysiskt våld framhäver mäns makt och dominans över under­dåniga och lydiga kvinnor och utövar därför samma påverkan. I en stor studie från 2016* sammanställdes all tillgänglig forskning som berör porrens effekter på konsumenterna. Teamets slutsats blev att porrkonsumtion främjar sexuellt aggressiva attityder mot flickor och kvinnor och löser också upp spärrarna mot sexuellt våld i praktiken.

En av orsakerna till att porr kan förändra både tanke- och handlingsmönster är att även hjärnan förändras hos den som kollar på porr. Det sker via spegelneuroner, en typ av hjärnceller som aktiveras av att vi lever oss in i något som inte händer oss själva, exempelvis när en sorglig filmscen får oss att gråta. Porrfilmer där kvinnor ser ut att njuta av att bli kränkta och misshandlade gör att åskådarens hjärna binder samman sexuell upphetsning med dessa övergrepp.

Massor av män indoktrineras och rekryteras med andra ord till porrens våldsbejakande sexism trots att den offentliga hållningen i samhället säger sig vilja bekämpa alla former av kränkningar mot kvinnor och tjejer.
Hade en motsvarande propagandaapparat för, säg, våldsbejakande politisk extremism tillåtits växa sig lika stark i vårt samhälle?

*Wright, P.J., Tokunaga, R. S., & Kraus, A. (2016). A Meta-Analysis Of Pornography Consumption
And Actual Acts Of Sexual Aggression In General Population Studies. foto: wikimedia