Anna Frostemark, Tina Olby och Lotta Ring, foto Otta Davidsson

Våldspornografi polisanmäls

Sedan tre år tillbaka driver Roks och Kvinnofronten en kampanj för att polisanmäla våldspornografiska filmer i samband med Antiporrveckan. Anmälningarna läggs alltid ned, något som i år kommer att överklagas.

Text: Tina Olby | Foto: Otta Davidsson

Roks har sedan länge proklamerat vecka 17 som antiporrvecka. Kvinnojourerna och tjejjourerna har under veckan genomfört olika typer av aktioner mot pornografi. Tillsammans med den feministiska kamp­organisationen Kvinnofronten har Roks de senaste tre åren drivit en kampanj som går ut på att polisanmäla våldsporno­grafiska filmer.

– Våldspornografiska filmer är kvinnofientliga och flyttar fram gränserna, det blir okey att utöva sexuellt våld. Kvinnor som utsätts för sexuellt våld fråntas rätten till sin egen sexualitet, säger Lotta Ring som deltagit i samtliga tre anmälningstillfällen i Motala.

Pornografin är idag tillgängligare än någonsin via internet. Varje sekund produceras och sprids nya filmer av porrindustrin. 90 procent av den kommersiella pornografin innehåller våld och förnedring av kvinnor, ett våld som upprätthåller patriarkala maktförhållanden, men producenterna och distributörerna behöver aldrig stå till svars. Likväl har vi en lagstiftning från 1989 som innebär att det är olagligt att sprida filmer och bilder med sexuellt våld, 16 kap 10 c §. Men lagen används inte.

Detta vill Roks och Kvinnofronten ändra på. För tredje året i rad polisanmäls ett antal våldspornografiska filmer. Polisstationer i Motala, Stockholm, Luleå och Olofström har fått anmälningar i år. Tidigare har även medlemmar i Lund, Göteborg och Uppsala lämnat in polisanmälan.

Roks och Kvinnofronten tog fram ett antal filmer och studerade och noterade våldet mot kvinnorna.

– Det är jobbigt att behöva titta på vålds­porr, det är ju riktiga tjejer som blir utsatta. Bilderna kommer tillbaka i hjärnan efteråt. Men det gäller att fokusera på att det är för något gott. En aktion som förhoppningsvis leder till något bra. Vi tittade tillsammans och pratade om vad vi såg direkt, det tror jag var bra och gjorde det hela lättare. Att det inte blir allt på en gång och att behöva bearbeta det själv, berättar Anna Frostemark som aktivt deltog i aktionen i Motala.

De tidigare polisanmälningarna blev emellertid nedlagda med bland andra moti­veringen »Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. Brottet har begåtts utomlands och bevisning finns inte tillgängligt här. Det finns inte heller förutsättningar för internationell rättslig hjälp.«
Porrfilmerna har producerats utomlands men lagstiftningen avser spridning av filmer, vilket sker i Sverige. Trots lagstiftningen som syftar till att kriminalisera distributionen av sexuellt våld har denna lag fallit mellan stolarna.

– Finns all anledning att gå vidare med detta och begära överprövning. Fokus behöver ligga på distribution i Sverige för att få gehör med tanke på lagen om spridning av våldsskildring. Även om jag personligen tycker att fokus bör ligga på de utsatta kvinnorna i porr­industrin. Men vi ger oss aldrig, trägen vinner i längden. Krävs tid och engagemang att förändra, säger aktivisten Anna Frostemark.

Överprövningen sker med hjälp av advokat och hållls samman av Emelie Huuva Skeppar från Roks styrelse.

 

Anna Frostemark, Tina Olby och Lotta Ring, foto Otta Davidsson

Anna Frostemark, Tina Olby och Lotta Ring från Motala Kvinnojour har alla deltagit i Roks och Kvinnofrontens kampanj för att polisanmäla porrfilmer. I år är de beredda att överklaga det förväntade beslutet att lägga ned polisens förundersökning