Våldtäktskulturen är ett arbetsmiljöproblem!

Zozan Inci, foto Frida Ekman

Den här hösten var det som att en fördämning brast. När de första #Metoo-berättelserna läckte ut på nätet kom äntligen ett av våra stora arbetsmiljöproblem upp till ytan, ett problem som alla vetat om men som få vågat tala om. För det har inte passat sig att berätta om män som utnyttjat, kränkt eller förgripit sig sexuellt på tjejer och kvinnor i jobbsammanhang, fastän det är en extremt utbredd erfarenhet. Men den här gången behövde ingen tjej eller kvinna stå ensam och vittna om vad en chef eller annan man i maktposition utsatt henne för och sedan få sitt straff i form av tyst utfrysning och stängda karriärvägar. Så har det ofta sett ut. Tjejer och kvinnor som slagit larm om sexuella överträdelser i sin jobbgemenskap har också riskerat jobbet. Den här gången kunde tjejer och kvinnor över hela världen lägga samman sina gemensamma erfarenheter och visa att mäns sexuella kränkningar var en generell företeelse som hämtar sin näring från en underliggande våldtäktskultur. Det är denna våldtäktskultur som har tillåtits härja fritt där tjejer och kvinnor förtjänar sitt levebröd.

Våldtäktskulturen har fått härja fritt där tjejer och kvinnor förtjänar sitt levebröd.

En fråga som vi alla bör diskutera är hur det kan komma sig att sexuella trakasserier och övergrepp är en vardag för kvinnor och tjejer när vi snackat om jämställdhet så länge? För att förstå varför kvinnoföraktet kan vara så spritt i vårt samhälle anser Roks att det är dags att problematisera porren.

Det finns nämligen en koppling mellan porrkonsumtion och sexöverträdelser. I en studie som forskaren Max Waltman refererat till visade det sig att män som konsumerat porr var hela 46 gånger mer sexualbrottsbenägna än kontrollgruppen. Och det har berättelserna som kommit fram under #Metoo-rörelsen också bekräftat. Män som låter porr stå på i sina jobb­datorer eller som visar porrbilder för kvinnliga arbetskamrater använder porren som redskap för sina trakasserier.

Porren fungerar alltså på mer än ett plan när det kommer till sexuella trakasserier och övergrepp. Dels fungerar porren avtrubbande. Genom att visa upp kvinnor och tjejer som mindre värda, som avhumaniserade och förnedrade objekt att utnyttja, så sprids ett kvinnoförakt. Det lär män och pojkar att kvinnor och tjejer ska behandlas sämre än män. Dels kan männen och pojkarna använda porren mot kvinnan, som ett hot eller ett krav.

Det är dags för samhället att ta porren och dess skadeverkningar på allvar. Ingen kvinna eller tjej ska behöva ha ont i magen på jobbet, bli utsatt för sexuella övergrepp och kränkningar. #Metoo har visat oss att vi är många kvinnor och tjejer som har fått nog av patriarkatet och riktar strålkastarljuset mot förövarna och det omfattande arbetsmiljöproblem de därmed orsakar.

Det är också viktigare än någonsin att vi kvinnor och tjejer stöttar varandra och går ihop för att tillsammans fortsätta avslöja och motverka mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn.

Zozan Inci
Ordförande i Roks

Foto: Frida Ekman