Välkommen till Roks årsmöte och riksträff i Karlstad 13–14 maj 2017!

Roksmöte, foto Frida Ekman

Nu är det snart dags för Roks högsta beslutande organ att avgöra inriktningen för vår feministiska, ideella sammanslutning av självständiga kvinnojourer och tjejjourer. Vartannat år hålls mötet i Stockholm och vartannat år står någon kvinno- och/eller tjejjour som värdinna ute i landet. I år är det Alla Kvinnors Hus
i Karlstad som är värdinnejour. De hälsar alla varmt välkomna till Roks årsmöte och riksträff. Mer info på Roks intranät som du hittar via roks.se.