Vem äger dina TANKAR?

Det sa bara klick. Ingen ville missa teknologitåget som kom rusande över millennietröskeln med löften om en lysande framtid. Men tåget som ingen ville missa är ett plundringståg, där stöldgodset är vårt mänskliga beteende. Våra demokratiska fri- och rättigheter är däremot inget som intresserar en digital supermakt. Shoshana Zuboff uppmanar nu hela världen att dra i nödbromsen.

Text: Unni Drougge | Foto: Michael D. Wilson

I 42 år har Harvardprofessorn Shoshana Zuboff stude­rat den digitala teknologins inflytande på samhällsutvecklingen. Hennes senaste bok »Övervakningskapitalismen – vid maktens nya frontlinjer« har tillmätts samma sprängkraft som Karl Marx »Kapitalet«.
– Vi är den nya oljan, säger hon, och det var inte ens jag som sa det först. Jag hörde det på en konferens för techindustrin, fast då i positiva ordalag. Men det är ju helt sant. Vårt mänskliga beteende, våra vanor, erfarenheter, känslor och intressen är idag en naturresurs som omvandlas till data på samma vis som jordens råvarutillgångar har sugits ut och omvandlats till fossila bränslen. Och skurkarna är som vanligt de som utplundrar och tar kontrollen över dessa råvaror, i det här fallet techjättarna.

Men samtidigt har vi ju gått med på dealen – vi matar ut massor av personlig information och blir glada om den sprids och delas.
– Techimperiets maktövertagande är en smygkupp som skett steg­vis, och i första stadiet blev vi bestulna på rätten att bestämma vad för sorts personlig information vi ville lämna ut. Amazon skröt exempelvis om att deras FaceID nu kunde registrera även rädsla. Men vem har rätt att veta om jag är rädd? Det är en stöld av våra känslor, som tidigare varit osäljbara och oskiljbara från oss själva. Idag registreras vartenda mikrouttryck, som vinkeln på dina axlar, vilka skiljetecken du använder, vilken tid på dygnet du är online och så vidare. Alla dessa data kartläggs, analyseras och görs till förutsägelser. Sådan är övervakningskapitalismen, och det var aldrig vårt eget val. Varje varumärke som innehåller »smart« eller »personlig« är en del av övervakningsindustrin.

Samtidigt hävdar många att informationsflödena gynnar yttrandefriheten och samhällskritiska röster.
– Tänk själv vad det innebär att styras av ett system som du inte vet någonting om men som vet allting om dig. Ett system som dessutom inte gör skillnad på sant och falskt. En av Googles tidigare chefer erkände 2017 att det inte gick att filtrera bort korrupta data, att maskinintelligensen aldrig kan förstå sanning. Och Facebook drivs av samma tillväxtlogik – »we connect people«. Övervakningskapitalismen välkomnar allt innehåll. Troll som postar giftig desinformation dygnet runt räknas som extra värde­fulla informationsspridare. Allt detta främjar extremism och terrorism men ursäktas med yttrandefrihet.

Varför överlät då de demokratiska staterna ägandet och hanteringen av alla digitaliserade tillgångar till privata aktörer?
– Vi är ett ungt informationssamhälle som ännu inte landat i en politisk vision av en digitaliserad framtid där våra demokratiska fri- och rättigheter står i centrum. Vi ska inte glömma att medborgerliga rättigheter var ett krav från medborgarna själva. Och hotet mot vår demokrati kan bara övervinnas av demokratin själv. Allt som gjorts av människor kan människor göra om, slår Shoshana Zuboff fast.
 
Shoshana Zuboff, foto Michael D Wilson

DET »NYA RIKET«
I en uppkopplad värld skulle vi alla få vara med och tralla. Yttrandefriheten låg vidöppen, all information flödade fritt i cyberrymdens oändliga nätverk. Men utan vår vetskap sparades våra egna digitala avtryck, som såldes och analyserades. Vår mänskliga natur, våra erfarenheter, vanor, drömmar och svagheter är idag råvarukällor i ett nytt imperium.