Vem fan vill bli strypt?

Deviant Art

Om luftvägarna varit tilltäppta är det skönt att kunna andas igen. Om hjärnan fått syrebrist är det skönt när den syresätts. Det är helt enkelt skönt att kunna andas ut när man trott att man varit nära att dö. Det är en fysiologisk reaktion på att ha undkommit livsfara. Om den reaktionen laddas med sexuell innebörd kan den omtolkas till erotik. Men vägen till denna erotiserade lättnad över att återigen kunna andas går alltså via forcerad andnöd. Och på den vägen har den dominante sexpartnern makt att åstadkomma följande.

 • Hjärnskador. Varje gång syretillförseln till hjärnan hindras uppstår en hjärnskada. Sker det upprepade gånger förvärras skadan.
 • Skador på struphuvud och tungben. Tryck mot halsen kan förstöra struphuvudets muskler och orsaka fraktur på tungbenet, vilket gör det svårt och smärtsamt att svälja. Ett brutet tungben hänger ofta ihop med skadade halskotor.
 • Kräks i lungorna. Illamående är en vanlig reaktion vid strypsex. Kräkningar kan andas in och ta sig ner i luftvägar och lungor, vilket bland annat kan leda till långvariga andningsproblem och infektioner.
 • Ofrivillig urinering och tarmtömning. Att »göra på sig« är en kroppslig reaktion på dödsfara.
 • Hjärtattack. Den kemiska sammansättningen i blodet förändras när syrehalten är låg. Förändringarna kan störa den normala hjärtrytmen i så hög grad att avvikelserna blir livshotande. I slutändan kan det orsaka hjärtstopp.
 • Stroke. Strypning kan skada halsartärerna. Blödning i en halsartär (dissektion) är den vanligaste orsaken till stroke hos personer som är under 45 år.
 •  
  KÄNNS DET INTE SKÖNT?
  Att bli strypt eller kvävd är ungefär lika skönt som waterboarding (skendränkning), en tortyrmetod som bland annat använts mot Guantanamofångar.
  Foto: Deviant art