Angela Beausang, foto Victoria Desirée

Vi ska värna ideella krafter – inte socialtjänsten

KVINNOJOUREN PÅ ÖSTERLEN

När Kvinnojouren på Österlen startade i Simrishamn 2017 beslutade man aktivt att inte ha något skyddat boende.

– Vi ska stödja kvinnor som behöver oss, och inte hålla på med »placering« av kvinnor, menar Angela Beausang, mångårig Rokskvinna och intiativtagare till jouren.

Text: Charlotta Janson Josephsson | Foto: Victoria Desirée

I dag är de ett 20-tal kvinnor som deltar i jourarbetet i den centralt belägna lokalen mitt i Simrishamn. Hittills har de stöttat runt 200 kvinnor som kommit till dem för stöd.

– Vi sitter på plats i jourlokalerna, så att kvinnorna kan känna att vi finns där för dem när de behöver. De ska inte behöva boka tid, säger Angela Beausang.

Fyra dagar i veckan finns jourkvinnorna där, söndag, måndag, onsdag och fredag – alltid två och två så att de kan prata med varandra och hjälpas åt om något händer.

Angela är själv ordförande för jouren. Nu för andra gången. Hon har ett förflutet som ordförande även för riksorganisationen – även då satt hon i två omgångar. Förutom den erfarenheten, har hon varit på många jourer runt om i landet, både som jourkvinna och som anställd. Och med den erfarenheten tycker hon sig kunna konstatera att det där med anställningarna är ett problem.

– Jourerna gör ett fantastiskt jobb, men har tvingats utvecklas till små socialkontor. De jobbar på uppdrag av socialtjänsten, och det är inte bra, menar hon.

Hon vill värna det ideella, det oberoende, dit kvinnor kan komma när de vill och behöver för att få stöd, inte för att de blivit placerade av socialtjänsten.

– Nu professionaliseras verksamheten allt mer på bekostnad av ideell verksamhet och systerskap.

Hos oss är är det alltid kvinnan själv som bestämmer. Vi finns här som stöd om – och som – de vill ha det. Det ska inte behövas ett biståndsbeslut för att söka sig hit, menar hon. Vi finns alltid här.

Erfarenheten går aldrig att ersätta med högskolepoäng, menar hon. Här möter de kvinnor i vardagen utan att sätta press på dem. De får komma och gå som de vill, här finns alltid en jourkvinna att prata med. Det är det, menar Angela Beausang, som är unikt för de ideella kvinnojourerna.

– Hos oss är det alltid kvinnan själv som bestämmer. Vi finns här som stöd om – och som – de vill ha det. Det ska inte behövas ett biståndsbeslut för att söka sig hit, menar hon. Vi finns alltid här.

Själv har hon vid det här laget bevittnat över 500 rättegångar, som stöd för utsatta kvinnor. Hon har hjälpt kvinnor med hur de ska bete sig i rättssalen och hur de ska förhålla sig till sina förövare under domstolsförhandlingarna. Den typen av stöd är unikt för kvinnojourernas arbete. Det är sådant som efterfrågas. Det stödet behövs mer än skyddat boende, enligt Angela Beausang.

– Och om det är någon som behöver ett skyddat boende, så löser vi alltid det på något sätt, understryker hon.

Det är en fördel att vara kvinnojour i en mindre kommun. Här är det lättare med samverkan och stöd från lokalsamhället. Kvinnojouren på Österlen fick nyligen en donation på 70 000 kronor från en lokal näringsidkare. Det räcker långt – så länge man inte har några anställda. Just nu planeras en aktivitet tillsammmans med Lady Circle och Lindex där alla pengar som samlas in oavkortat kommer att gå till kvinnojouren.

Men det finns också nackdelar med en lite ort, tillägger Angela Beausang. Alla känner alla och saker sprids snabbt, så det gäller att hålla hårt på sitt tystnadslöfte.

OM KVINNOJOUREN PÅ ÖSTERLEN
 
Kvinnojouren på Österlen
 
STARTADE: år 2017
ANTAL JOURKVINNOR: Cirka 20 utbildade ideella jourkvinnor som sitter mer eller mindre regelbundet. Inga anställda, vilket är ett aktivt val.
ANTAL KVINNOR SOM FÅR STÖD: Det varierar mycket från vecka till vecka. Sedan 2018 har jouren bidragit med råd, stöd och support till närmare 200 kvinnor. Oftast minst två kontakter per kvinna, i vissa fall under längre tid. I ett fall har jouren under fyra år stöttat en kvinna med stöd vid polisanmälningar, advokater, rättegångar, samt bodelningsärenden och svårartad stalkning. Polisen anser att mannen är farlig men kvinnan får, trots det, inget förnyat kontaktförbud.
JOURSAMARBETE: Kvinnojouren på Österlen har startat ett samarbete med ytterligare tre Roks­jourer; FemCenter i Malmö, Olofströms kvinnojour och Kvinnojouren Märta i Ljungby, som träffats regelbundet de två senaste åren. Minst en gång per år träffas de för att ta del föreläsningar och interna diskussioner. Vid höstens träff är även Eslövs tjejjour inbjuden.
 
Kvinnojouren på Österlen samarbetar med flera andra kvinnojourer.
 
Full fart på Kvinnojouren på Österlen. På den översta bilden deltar Agneta, Elizabeth och Birgitta på Fredsfestivalen i Simrishamn, och på den närmaste bilden träffar jourkvinnorna sina samarbetskollegor på Kvinnojouren Märta, Kvinnojouren Olofström och Femcenter i Malmö.